CBS de Wynroas

CBS de Wynroas is een christelijke basisschool in Wouterswoude.

De school vervult, naast haar onderwijskundige/opvoedkundige taak, ook een sociaal maatschappelijke functie in het dorp. Bij de wekelijkse gymlessen wordt gebruik gemaakt van de sporthal van de Nije Warf (groep 3-8). Daarnaast maken we gebruik van de zalen van de Nije Warf voor de uitvoering van de eindmusical en de jaarlijkse School-Kerk-Gezinsdienst. Meer informatie over ons kunt u vinden op onze website: https://dewynroas.pcbodantumadiel.nl/.