Badmintonclub 't Plûmke

Badmintonclub ’t Plûmke is opgericht in 1993 toen dorpshuis ‘De Nije Warf‘ in Wâlterswâld een nieuwe sporthal kreeg. Op 27 september 1993 werd de eerste leden vergadering gehouden en kreeg de vereniging haar naam. Het bestuur sprak destijds de hoop uit dat het een sportieve en bloeiende vereniging mag worden.

Op vrijdagavond 1 februari 2019 heeft de vereniging haar 25-jarig bestaand gevierd in de vorm van een reünietoernooi. De vereniging had op dat moment 177 oud-leden en 25 actieve leven. Met elkaar zijn er in 25 jaar tijd dus ruim 200 verschillende spelers actief geweest. En dit aantal neemt nog steeds toe!

Op vrijdagavonden tussen september en juni wordt er door de leden actief gespeeld. In de sporthal zijn drie badmintonvelden beschikbaar, waarbij 12 spelers in dubbelverband tegelijkertijd tegen elkaar kunnen spelen. Het plezier staat te allen tijde voorop!

Iedere vrijdagavond is er één dubbelwedstrijd die meetelt voor de onderlinge competitie. Daarnaast worden er op deze speelavonden sportief en recreatief tegen elkaar gespeeld. Tevens worden er jaarlijks enkele clubtoernooien georganiseerd voor alle leden. Mocht u enthousiast zijn geworden, dan bent u van harte uitgenodigd om vrijblijvend enkele keren mee te spelen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.itplumke.nl. Het bestuur is per email bereikbaar via info@itplumke.nl.